Fødevarenetværk i Sønderjylland

Foreningen har til formål at skabe et forum for samarbejde om, samt udvikling og markedsføring af lokalt producerede og forædlede kvalitetsfødevarer. Sammen vil vi arbejde for at hæve brugen og kvaliteten af lokale fødevare samt skabe flere gode madoplevelser.

Vil du være med?

Er du indenfor restaurationbranchen, catering, cafe, specialbutik eller en primærproducent eller forarbejdningsvirksomhed i Sønderjylland og vil du være med? Så er det lige til - meld dig ind her.

Vision:

Gøre primært Sønderborg kommune samt resten af Sønderjylland og Sydslesvig kendt for deres lokale føde- og drikkevarer og gastronomi af høj kvalitet.


Værdier:

Respekt for råvarerne, kvalitet, autenticitet, seriøsitet og god service.

Mission:

Fremme kendskabet til og øge stoltheden over lokale produkter ved gennem netværk, udvikling og branding medvirke til at skabe mere omtale, turisme og flere tilbud med fokus på vores gode føde- og drikkevarer.


Projekter:

- Logistikløsning for lokale føde- og drikkevarer
- Skabe lokalt brand/logo for lokale føde- og drikkevarer
- Hjemmeside og sociale medier
- Events og deltagelse ved store begivenheder herunder 6400Torvedage

Medlemsfordele:

- Gratis deltagelse på event
- Omtale på hjemmeside
- Omtale på sociale medier
- Brug af ”Lokalt brand”/logo
- Gratis deltage og forplejning på netværksmøder
- Netværk, sparring og vidensdeling med mange andre der beskæftiger sig med lokale føde- og drikkevarer

Medlemsforpligtelser:

Som medlem forventes det at alle bidrager. Det kan f.eks. være ved:
- Deltagelse i netværksmøder
- Deltagelse i aktivitetsgrupper
- Være vært ved netværksmøde
- Være en del af styregruppe
- Tage initiativ til events, møder og oplevelser
- Sparring og vidensdeling med de andre i netværket

 

Styregruppe og arbejdsgrupper

Styregruppen består af Christina Carstensen fra C. Carstensens Tehandel i Sønderborg, Iver Dall fra Domaine Nyballe, Preben Thorsen fra FoodLocal.dk og Jens Madsen fra Stevninggaard 

Derudover er der følgende arbejdsgrupper, som man kan melde sig til: 

  • Markedsføring inkl. sociale medier: oprette og administrere facebooksider og/eller grupper samt sørge for at markedsføre netværket på diverse offline og online medier.
  • Hjemmeside: Administrere og redigere hjemmeside, skaffe fotos, skrive tekster mm.
  • Events (herunder Torvedag): Koordinere og arrangere event for netværket.
  • Netværksmøder: Koordinere og arrangere kommende netværksmøder for medlemmer.
  • Logistikløsning: Undersøge og afdække muligheden for logistikløsning for lokale fødevarer evt. med eksterne samarbejdspartnere.